Menu

Navico

Navico houdt zich bezig met de inkoop, verkoop en ontwikkeling van diverse maritieme elektrotechnische systemen, zoals radar- navigatie- en sonarsystemen. Binnen de organisatie rees de vraag om op een verantwoorde manier een nieuwe kantoorinrichting te creëren.

De keuze tussen een compleet nieuwe indeling met nieuwe wanden, vloerstoffering en meubilair en een herindeling met het deels hergebruik van bestaande materialen en wanden was zo gemaakt. In dit inrichtingsproject zijn de lunchruimte, trainingsruimte, boardroom, diverse meetingrooms, informele wachtzit en kantoortuin meegenomen. Onderstaande foto toont de voormalige inrichting van de kantine en het aanzicht van de trainingsruimte.

 

In samenwerking met Officious, die de levering van het meubilair en het ontwerp van de nieuwe kantoorinrichting heeft verzorgd, is weer een prachtig project afgeleverd. Voor Cassonade startte dit traject met een algehele opname om onder andere te kijken of het met hergebruik van de bestaande wanden mogelijk was om een nieuwe kantoorinrichting te creëren. Na deze inventarisatie is een wandenplan samengesteld waarmee de nieuwe kantoorindeling is gerealiseerd.

Door de nieuw geleverde audiovisuele oplossingen is het bij alle vergaderzalen noodzakelijk om vloerfrezingen uit te voeren waardoor alle bekabeling uit het zicht is weggewerkt en exact op de juiste posities uitkomt. Dit zelfde geldt voor de kantoortuin, hier liepen in de oude situatie de kabels over de vloer, zoals te zien is op onderstaande foto.

De trainingsruimte is voorzien van vloerpotten om alle trainingstafels van stroom en data te voorzien. Ook in de trainingsruimte is gedacht aan de audiovisuele oplossingen die noodzakelijk zijn voor de diverse producttrainingen aan de dealers van Navico.

Bekabeling over de vloer 

Wat dit kantoorinrichtingsproject kenmerkt is dat met het deels hergebruiken van bestaande producten, materialen en bouwkundige oplossingen een prachtig resultaat is geboekt zonder enige compromissen in kwaliteit of uitstraling.

Vragen over dit project of toepassing van onze diensten?

Neem dan contact met ons op.